Prezentacija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu

Prezentacija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama  Univerziteta u Sarajevu

U srijedu, 26.02.2020.god. u 14:00h u amfiteatru škole za učenike IV – ih razreda održana je prezentacija Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Stomatološki fakultet sa Klinikama je prvi stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, te zauzima važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja.

Cilj prezentacije je motivisanje srednjoškolaca na upis na ovaj fakultet,  informisanje o uslovima za upis (kriterijima) i studijskim programima.
Prezentaciju je održala prof dr  sc Mirjana Gojkov Vukelić, šef Klinike za oralnu medicinu i parodontologiju uz prisustvo studenta koji je bio dostupan za učenička pitanja.