PREDAVANJA I KONFERENCIJA ZA NASTAVNIKE

U srijedu, 03.04.2019.god. na Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u 10.30 sati održano je predavanje prof.dr. Normana Sartorius „Zaštita mentalnog zdravlja u sistemu obrazovanja“

Prof. dr Norman Sartorius je ekspert s bogatim iskustvom u oblasti zaštite prava osoba s duševnim smetnjama, borbe protiv stigme i diskriminacije te poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Član je Britanskog kraljevskog društva za medicinu i  govorio je o zaštiti mentalnog zdravlja studenata i nastavnog kadra u obrazovnom procesu i o faktorima koji doprinose problemima mentalnog zdravlja u obrazovnom procesu.
Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.
Predavanju su prisustvovali direktorica škole Elvira Jašarbašić i pedagog Meliha Branković.

Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” održala se u periodu od  5.04.-7.04.2019.god. u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo ”STOL” u Sarajevu u hotelima Hollywood i Hills (Ilidža).

Na ovom stručno-naučnom skupu učešće je uzelo preko 250 profesionalaca iz oblasti specijalne edukacije (defektologije), obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i drugih oblasti. Učesnici su došli iz šest zemalja s 11 univerziteta iz preko 35 specijalnih ustanova, zatim iz velikog broja redovnih škola, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite i drugih. Predstavljeno je 90 naučnih, stručnih i istraživačkih radova u okviru više različitih sesija te su realizirane tri radionice.

Konferenciji je tri dana  prisustvovala pedagogica škole Meliha Branković.


Naučno savjetovanje „ Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda Bosne i Hercegovine u školskom sistemu u BIH“ održano je 06.04.2019.god.u Hotelu Hills organizaciji MONKS-a, partner savjetovanja je Udruzenje “Edu Arena”. Iz naše škole skupu je prisustvovala prof.Dijana Husković.