Prevencija nasilja

Dana 21.4.2022.predstavnica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić,
psihologinja održala je radionicu za učenike II-1 i I-2 na temu „ Prevencija
nasilja“. Učenici su dobili i informacije o Edukativnom kutku za mlade,
procedurama i uslugama zaštite žrtava nasillja.