“Program Y”

Predstavnici austrijske banke BAWAG, organizacija CARE Balkan, CARE Austrija i Instituta za populaciju i razvoj (IPD) posjetili su Srednju zubotehničku školu u Sarajevu kako bi se upoznali s aktivnostima koje su učenici, nastavnici i osoblje škole provodili u okviru programa “Program Y” – jednog od 12 najboljih svjetskih naučno utemeljenih obrazovnih programa za prevenciju nasilja i promociju zdravih stilova života među mladima. Tokom razgovora, učenici su istakli na koje načine je učešće u programu promijenilo njihove živote. Naglasili su poboljšane odnose među vršnjacima, lične promjene koje su doživeli, povećano samopouzdanje i sticanje veština kako da se nose sa svojim emocijama – svim onim promjenama koje adolescencija donosi. Posebno su istakli da su naučili kako reagovati na nasilje ili nepravdu, kao i kako da se zauzmu za sebe. Osim toga, istakli su važnost programa za osjećaj sigurnosti, pripadanja i povezivanja sa svojim vršnjacima, što je rezultiralo većim angažovanjem u lokalnoj zajednici i poboljšanjem akademskih rezultata. Takođe, istakli su da su mogućnosti za upoznavanje drugih mladih širom Bosne i Hercegovine i Balkana doprinijele proširenju njihovih vidika i socijalnih veza. Sa druge strane, zaposleni u školi su izrazili zadovoljstvo transformacijom školskog okruženja koju je program donio. Naglasili su da se sada njeguje nenasilno ponašanje, vrednuju mladi, poboljšana je komunikacija između mladih, roditelja i nastavnika, te da je atmosfera u školi i na školskim hodnicima značajno unaprijeđena. Oni su takođe istakli da su rezultati programa vidljivi jer je škola postala mesto bez nasilja, što je ključni cilj programa “Program Y”. Program Y, koji je razvio CARE Balkans zajedno sa lokalnim partnerima, se u ovoj školi pprovodi više od 10 godina – zbog čega je Srednja zubotehnička škola dobila status „Škole izvrsnosti“ – odnosno škole koja ima kapacitete i iskustvo da aktivnosti Programa Y provodi po punom modelu, a u skladu sa standardima izvrsnosti, te bude uzor i resurs drugim školama širom BIH i regije.