Sastanak vijeća roditelja 2022.

2.novembra u 17 h održan je sastanak Vijeća roditelja. Sastanku su prisustvovali izabrani predstavnici odjeljenja, rukovodstvo-predsjednik, zamjenik i zapisničar. Razgovaralo se o protekloj i budućoj ekskurziji , izletu na Vlašić, problemima i izazovima sa kojima se susrećemo u našem svakodnevnom radu a i roditelji u svojim domovima u komunikaciji sa mladima u njihovim osjetljivim i formativnim godinama. Energija i entuzijazam naših učenika daju nam svima nadu da će se prebroditi sve teškoće.