Sastanak Vijeća učenika

Održan je prvi sastanak Vijeća učenika u drugom polugodištu 2023/2024 godine. Učenici su sa, predsjednicom Vijeća Zarom Špago, razgovarali o svim rezultatima koje je škola postigla, te projektima, aktivnostima i temama koje su se realizovale u školi. Pored toga predstavnici odjeljenja su se dogovarali o ciljevima i planovima za buduće projekte i aktivnostima za drugo polugodište i kraj školske godine.