SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA

U ponedjeljak, 18.10.2021. godine, u amfiteatru škole, u periodu od 13,00 do 14,00 časova održana je prva, konstituirajuća sjednica Vijeća učenika u šk. 2021/2022. godini.Prema Poslovniku o radu Vijeća učenika, prvu sjednicu Vijeća je sazvala i održala direktorica škole, Elvira Jašarbašić. Na održanoj sjednici se biralo rukovodstvo Vijeća učenika. Tom prilkom je za predsjednika Vijeća učenika jednoglasno izabran, Timur Jukić iz III-2, a za njegovog zamjenika , učenica iz IV-1, Belma Medić. Za sekretara Vijeća učenika, jednoglasnom odlukom je izabrana, Subašić Adna, učenica III-3 razreda. Sjednici Vijeća učenika je prisustvovala i pedagogica škole, Nataša Đorem.Direktorica škole, Elvira Jašarbašić je izabranom rukovodstvu Vijeća učenika čestitala na izboru i poželjela im sreću u daljnjem radu uz napomenu da je škola podrška svakoj novoj inicijativi koja je u korist svih učenika i nastavnika.

Uprava škole