Termini polaganja eksterne mature

Srijeda 11.4.2018. godine

  • 10h Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • 12h Engleski jezik

Četvrtak 12.4.2018. godine

  • 10h Matematika