Upis u prvi razred školske 2019/20. godine – KONAČNE RANG LISTE

Obavještavaju se učenici koji su na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini stekli pravo upisa u prvi razred Srednje zubotehničke škole da dokumentaciju za upis mogu predati u petak, 5.7.2019.god. i ponedjeljak 8.7.2019. godine,  od 09:00 do 13:00 sati.

Upisnu dokumentaciju u navedenim terminima trebaju predati ISKLJUČIVO učenici koji NA OSNOVU KONAČNIH RANG-LISTA  objavljenih putem sistema online upisa, tj. 72 UČENIKA KOJI SU NA OSNOVU RANG-LISTA STEKLI PRAVO UPISA U SMJER ZUBNI TEHNIČAR I 24 UČENIKA KOJI SU NA OSNOVU RANG-LISTA STEKLI PRAVO UPISA U SMJER STOMATOLOŠKA SESTRA-TEHNIČAR.

Upisna dokumentacija uključuje:

  • svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • druga dokumenta relevantna za utvrnivanje broja bodova po kriterijima iz člana 10.
  • prijavu za upis.

Pored navedene dokumentacije, učenici i roditelji trebaju popuniti i anketni list (dobija se u školi) za izborno-obavezni predmet te popunjen list potpisan od strane roditelja/staratelja priložiti uz gore navedenu dokumentaciju.

U prilogu pogledajte konačne rang liste.