ASuBiH

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

“Naš Lokalni tim Sarajevo broji 290 članova na čelu sa koordinatoricom (ja) Zara Špago. Kao koordinatorica Lokalnog tima Sarajevo u Asocijaciji Srednjoškolaca potrudit ću se da uključim naše učenike u projekte i radionice koje osmišljavam i organizujem. Lokalni tim posjeduje jednog koordinatora, izabranog demokratskim glasanjem od strane članova lokalnog tima, ili u određenim situacijama izabranog od strane Upravnog odbora.

Kao koordinatorica ja sam uzor i model svim članovima Lokalnog tima. U skladu s tim, dužna sam držati se zakonskih, internih, etičkih i moralnih kodeksa kao i zastupati definisane vrijednosti organizacije.

Moje obaveze koje kao koordinatorica izvršavam su:

Sazivanje sastanaka Lokalnog tima samoinicijativno ili na zahtjev članova Lokalnog tima, vođenje sastanaka Lokalnog tima, redovno obavještavanje članova Lokalnog tima o aktivnostima Udruženja, redovno obavještavanje Upravnog odbora o situaciji u lokalnom timu putem izvještaja u kojem se nalazi detaljan opis aktivnosti i slike aktivnosti…

Nakon popunjavanja prijavnice imali smo sastanak 30.01.2022 gdje su nama kandidatima za poziciju koordinatora/ice, članovi imali priliku postavljati sva pitanja o tome šta mi želimo postići kao potencijalni novi koordinatori. Poslije upitnika sa opsežnim pitanjima održano je glasanje članova i Upravnog odbora i za novu koordinatoricu Lokalnog tima Sarajevo Asocijacije Srednjoškolaca u BiH odabrana sam ja.

Ponosna sam što sam kao učenica Srednje zubotehničke škole postala koordinatorica Lokalnog tima Sarajevo pogotovo zato što su do sada ovu poziciju imali samo učenici gimnazija, a smatram da i mi učenici Srednje zubotehničke škole možemo postići mnogo toga kao aktivni članovi naše zajednice i ja ću se potruditi da to i pokažemo. Pogotovo sada kada kao koordinatorica imam priliku da osmislim nove projekte, ideje i da vodim sastanke.”

Zara Špago, II-4