EDUKACIJA: IPS Style-“Igra kristala” Metal-keramika s patentiranim oksiapatitnim kristalima

26.X 2021. godine u Srednjoj zubotehničkoj školi realiziran je tečaj na temu :IPS Style-“Igra kristala”Metal-keramika s patentiranim oksiapatitnim kristalimaTečaj se sastojao od teoretskog predavanja i praktičnog rada.Demonstrator je bio licencirani predavač kompanije Ivoclar Vivadent dent. teh. Davor Marković.Tečaju je prisustvovalo četrnaest profesora praktične nastave i na taj način je nastavljena kontinuirana edukacija što će dovesti do podizanja nivoa kvalitete praktične nastave u našoj školi.Radujemo se nastavku edukacije koju planiramo u drugoj sedmici mjeseca novembra 2021. godine.Posebno se zahvaljujemo dr.dent.med.Danijeli Čikari BDM Ivoclar Vivadent,koja je omogućila realizaciju tečaja.