Edukacija iz Prve pomoći u 2022.godini

U prostorijama Crvenog križa Općine Centar 21.04. i 22.02.2022.god. za naše učenike održana je edukacija iz Prve pomoći. Cilj edukacije bio je  priprema učenika za takmičenja naredne godine. Učenici su imali priliku da sa volonterima CK ponove sva stanja, povrede, reanimaciju… Učenici naše škole koji su prisustovali edukaciji su ujedno i članovi sekcije, a to su: Hasanović Hatidža, Hrnjić-Musić Adna, Sulejmanović Anela, Abdulahović Lamija, Hodžić Merjema, Boja Lamija i Kavazović Hena. Voditelji sekcije.