Jedan dan druga škola

U saradnji sa mreVUK-om i mreSVUBIH-om, realizirana je aktivnost „ Jedan dan druga škola“. Dana 15.4.2022. godine, učenici naše škole III i IV razreda posjetili su Drugu gimnaziju Sarajevo. Učenici III i IV razreda Druge gimnazije, uzvratili su posjetu i proveli svoj školski/ nastavni dan u klupama Srednje Zubotehničke škole Sarajevo 22.4.2022. godine. Jednodnevna razmjena učenika pozitivno djeluje na učenike, te ima za cilj poboljšanje saradnje između škola, povezivanje srednjoškolaca, rušenje predrasuda o drugim školama i upoznavanje sa njihovim planom i programom.