RADIONICA TRGOVINA LJUDIMA

U skladu sa uputama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, a u okviru projekta “Prevencija trgovine ljudima“, predviđena je realizacija radionica za učenike trećih razreda u srednjim školama, zajedno sa policijskim službenikom za rad policije u zajednici. U vezi sa navedenim 19.4.2022. godine pedagogica Sadmira Murga, zajedno sa policijskim službenikom Amelom Vatić, održale su radionicu za učenike III-2 i III-3, a dana 22.4.2022. godine realizirana je radionica sa policijskim službenikom Elvedisom Agićem, za učenike III-1 i III-4. Učenici su aktivno sudjelovali u radionici, naučili su kako i na koji način prepoznati i zaštititi se od vrbovanja i eksploatacije, te kome se obratiti za pomoć u slučaju potrebe.