Esthetic Dental Story

09.-10.februara, u Hotelu Bristol, održan je Kongres “Esthetic Dental Story”. Škola je podržala prisustvo naših profesora, Guengoer dr. Ercan, Ibišević-Fišeković dr. Edina i Livnjak-Krdžalić dr. Melisa, na edukativnim predavanjima. Besplatno učešće naših učenika, Trišić Tajre, Selimbegović Alme i Mulaosmanović Nejre na radionici za dentalne tehničare omogućila je Pašalić dr. Adisa, koja je član Organizacionog odbora Kongresa i učesnik Kongresa. Profesori učenici obogaćeni su novim saznanjima iz domena Estetske i savremene stomatologije.