Kurs keramike

Uvažavajući principe cjeloživotnog učenja, naši profesori su visoko motivirani za unapređenje njihovog znanja i vješina pa je tako u školi 02.i 03.marta održan kurs iz oblasti keramike. Kurs je organizovala firma Interdent iz Celja (Slovenija), a Samir Berisalić je bio demonstrator i predavač. Kursu su prisustvovali profesori praktične nastave i zainteresirani učenici. Demonstrirano je nanošenje keramike VITA 13 na frezanim navlakama- sjekutić i molar. U subotu, 04.03. je realizirano predavanje CAD/CAM evolucija zubne tehnike. Profesori i učenici koji su prisustvovali kursu i predavanju su bili oduševljeni organizacijom i izrazili zadovoljstvo što im je naša škola omogućila da usavrše svoje znanje iz ove oblasti.

image-0-02-05-0124c85d64c350f073d8fa974fc72d8271f8ff2d94eb75f2ab0fab8c284866df-V image-0-02-05-706cfcf7af15d7d1130dbba30b8633eef21ec5d3e594bf4876db2c0cdde7cc00-V image-0-02-05-f09c7a7c82c8794f90901239e7200ff58667b81fe728fd0aab1d319c2f01d9c2-V image-0-02-05-32491dacd67b9e55bb11f4b7c521e6c6c0f3eecca4f958055627e6ac0eaab4fb-V image-0-02-05-0fabb8741d77d453f1ebe1e1caf4de17961c41105a698c3d15ba4a73b605a92a-V image-0-02-05-7fc330127d10749e300c2d5910fbd01d0e939501b4e5d0cf54887f4301d8a02b-V image-0-02-05-d8624093b42e641fb6d4aa34ad6dc8c566e04c994698c545db1c3ad9755414b1-V image-0-02-05-eec67569379df09e43ac68e51c08899103b77b6ea031235707d722fb89fc6caf-Vimage-0-02-05-173d08c77ecc1ee8b793eb33dbb4a064db4596f3a3f5429faf5df29a2ee6400a-V image-0-02-05-4d03d8dd3d0e5234bbfda5e4d7411edfb472c57b89573dd89336471b23757af9-V