Model Ujedinjenih Nacija – MUN

U pitanju je simulacija Ujedinjenih nacija u trajanju od 3 dana tokom kojih svi komiteti drze debate i konferencije na odredjenu temu. Na kraju tri dana dodjeljuju se prva tri mjesta delegatima od kojih je svaki nasumicnim odabirom predstavljao odredjenu drzavu. Nas učenik , Daris Goletic , je osvojio nagradu Best delegate u komitetu HRC (Human Rights Council) na temu Borba protiv diskriminacije ljudi na vjerskoj osnovi . Ovaj MUN organizovala je Treća gimnazija Sarajevo. Trajanje konferencije od 11. Do 1 3. Maja u Trećoj gimnaziji Sarajevo.