NARANDŽASTI DAN

Nasilje u porodici je fenomen koji je prisutan u svim zemljama svijeta i u svim kulturama. Skretanje pažnje javnosti na nasilje u porodici, otpočelo je sa pojavom ženskog pokreta i pokreta za ženska prava. Glavna preokupacija bila je rješavanje problema pretučenih žena, čiji agresori su bili – njihovi muževi.

Svaki 25. u mjesecu obilježava se kao Narandžasti dan tj. Dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.  Taj dan kako bi skrenuli pažnju na ovaj problem učenici naše škole su u četvrtak, 25.04.2019.god. realizovali akciju i postavili platno na kojem je ispisana poruka: MI SMO PROTIV NASILJA!  –  NARANDŽASTI DAN. Nakon izgovorenog obećanja sa podignutom rukom:

„ Obećavam da neću vršiti nasilje nad ženama i djevojčicama i da ću prijaviti svaki oblik nasilja kojem budem svjedok“, otisak obojenog dlana su stavljali na platno.