ODBRANA PRAKTIČNOG DIJELA MATURSKIH RADOVA

ODBRANA PRAKTIČNOG DIJELA MATURSKIH RADOVA

S ponosom vas obavještavamo da je u periodu od utorka, 02.06.2021.
godine do petka, 04.06.2021. godine u prostorijama JU Srednje
zubotehničke škole Sarajevo, uspješno organizovano i realizovano
polaganje praktičnog dijela maturskog rada za sve učenike IV razreda,
smjer: zubni tehničari, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških
mjera.

Učenici su u skladu sa odabranim temama teorijskog dijela maturskog
rada od profesora praktične nastave dobili praktičan zadatak na
osnovu kojeg su imali priliku da pokažu svoja stečena znanja, vještine
i kompetencije a profesori priliku da ih ocijene.