POŠUMLJAVANJE

Općina Centar omogućila je našim učenicima da kroz društveno-koristan rad obezbijede novac za ekskurziju.Naime, u  Općini Centar  13. aprila 2017. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je protokol sa direktorima četiri srednje škole iz Centra čiji učenici će učestvovati u ekološkim akcijama, a koje će im omogućiti da „zarade“ novac i pomognu svojim školskim drugarima slabijeg materijalnog statusa da odu na ekskurziju.

Tako je dana 26.aprila 2017.god. ukupno 20 učenika iz odjeljenja trećih razreda: III-2, III-3 i III-4 su učestvovali u aktivnostima vezanim za pošumljavanje na prostoru Gorice i to od 8h-12h. Pošumljavanje je organizovano od strane Općine Centar, a finansirana  sredstva su donirana za učenike čiji roditelji ne mogu finansirati njihov odlazak na ekskurziju. Donirana su sredstva u iznosu od 2000,00 KM.

image-0-02-05-9e65dd61c5ca56a2fb5bf70e3b2ea4371580e034bb697efad0e0dff1d0d2a6a0-V

image-0-02-05-966dd74ecfa53e7228bcb7a12210d83247c7be9f8249e3b942801cd18bd98392-V

image-0-02-05-c50e4caf76ea4c9ba2dc014d6fb94974fd1fd3d5513308c4a7c771870c0b382c-V

image-0-02-05-7e4b92b73066e0a3148dd44cbe1bf6be9123769ca14a89be4279246c622968c7-V

image-0-02-05-43ab465c5f7c81e203ef108208c3c865d04186f4fd8bf191809752e3f211bdd5-V

image-0-02-05-184480648bcb0eeae5cc030a561fdc0c727941863f32217326e783053eea1590-Vimage-0-02-05-10f35ab45aceb964f79d8ce798a2c384262dbed87b617a301c9181c9c4a52a5a-V