Predavanje AKADEMY 387 i PROAKTA

U ponedjeljak, 24.12.2018.god. u amfiteatru škole održano je predavanje za učenike III i IV razreda (56 učenika). Predavanje je održala Aganović Enisa ispred ACADEMY 387. Tema predavanja: „Tehnike kreativnog učenja“.

ACADEMY 387 je otvorena edukacijska platforma za sve pojedince i ustanove sa zajedničkim ciljem dijeljenja znanja. Primarni fokus je na stvaranju intenzivnih i kratkih kurseva, radionica i lekcija kreiranih od strane profesionalaca i svjetskih lidera. Programi su dizajnirani kao direktan odgovor na porast tržišne potrebe za određenim vještinama, poznavanjem  tehnologija i znanjem.

Isti dan održano je i predavanje za učenike III – 1 razreda na temu: „Prevencija maloljetničkog prestupništva“. Predavač je Simanić Dijana direktor Udruženja „ ProActa“.

Udruženje „ ProActa“ je nevladina organizacija sa ciljem zalaganja za demokratiju i demokratske vrijednosti u BiH. S obzirom da je obrazovanje najvažniji resurs razijenog društva, poseban akcenat djelovanja je edukacija koja je usmjerena na promociju demokratskih vrijednosti, na evropske standarde u oblasti javnih politika, zaštitu i unapređenje ljudskih prava, podizanje nivoa aktivizma civilnog društva, borbu protiv kriminala i korupcije, rodnu ravnopravnost, te toleranciju na različite nacionalne i etničke pripadnosti.

Nvedena predavanja su održana u sklopu sekcije Civitas u organizaciji prof. Emir Poljak.