Saobraćajna edukacija

10.12. i 11.12.2015.

Učenice Iman Emšo i Irma Baličevac prisustvovale prvim predavanjima iz vršnjačke edukacije o bezbjednosti mladih u saobraćaju koja imaju za cilj unapređenje saobraćajne kulture mladih. Projekat realizira Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS u saradnji sa Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Fakultetom za saobraćaj. Cilj je da učenici završnih razreda – budući predavači prođu edukaciju iz „Prevencije rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju“, te da u okviru časova odjeljenskih zajednica educiraju vršnjake. Budućim mladim edukatorima su prenesena sva znanja i vještine o sigurnom učešću u saobraćaju, između ostalog, kako da percipiraju i prepoznaju riziko-faktore u saobraćaju, te kako da se suoče sa neželjenim i stresnim situacijama.

saobracajna edukacija3