Sastanak sa predstavnicima iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

U skladu sa molbom učenika Srednje zubotehničke škole koji u sklopu projekt Građanin školske 2018/2019.godine rade temu „Nasilje nad vršnjacima“ sastanku ispred resornog ministarstva odazvale su se g-đica Melisa Mizdrak i g-đa  Indira  Mešković.

Učenici su 05.02.2019.god. poslali Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo molbu za uvođenje SOS linije za prijavu vršnjačkog nasilja. U četvrtak, 21.02.2019.godine  sastanaku su se odazvale  predstavnice iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo, a inicijatori sastanka su bili učenici III–3:

  • Senka Ćurovac,
  • Elman Hasanspahić,
  • Amila Ademović,
  • Riad Bilić,
  • Almedina Hebibović i
  • Irma Bašović.

Sastank se održao u amfiteatru škole, a prisustvovale direktorica škole Elvira Jašarbašić, prof. i pedagog škole Meliha Branković.

Glavni cilj sastanka je bio da učenici prezentiraju svoje ideje koje su se ispoljile u radu projekt Građanin, a koje se odnose prvenstveno na SOS liniju prijave vršnjačkog nasilja. Imperativno je  bilo ustanoviti kroz razgovor o načinu na koji bi se  SOS linija mogla sprovesti. Učenici su u sklopu projekta Građanin napravili web stranicu www.vrsnjackonasilje.home.blog kao online sistem prijave vršnjačkog nasilja. Pedagog škole na mail dobiva anonimne prijave s obzirom na takav vid osjetljive problematike. Anonimna prijava putem maila je jedan od načina da se razbije zid šutnje o nasilju i da se pomogne kako žrtvi nasilja tako i osobi sa nasilnim ponašanjem.

Jako bitna stavka je da žrtve nasilja izađu iz izolacije, da shvate da nisu sami i da iskoriste ono što im se nudi u sredini u kojoj provode najviše vremena i gdje imaju podršku u svakom smislu.

Prijedlog učenika za budućnost radi bržeg i efikasnijeg načina prijave vršnjačkog nasilja je aktiviranje i mobilne aplikacije koja zahtjeva finansijsku podršku kao i da se ovaj sistem implementira na zvanične stranice ostalih škola u Kantonu Sarajevo.