UČEŠĆE NAŠIH UČENIKA MEĐUNARODNOJ KAMPANJI POTRAGE ZA ASTEROIDIMA

U okviru aktivnosti sekcije Fizike i astronomije, nekoliko naših učenika su uzeli učešće u međunarodnoj kampanji portage za asteroidima. Ovaj projekat se realizuje u kolaboraciji sa IASC (International Astronomical Search Collaboration), a Astronomsko društvo Orion je voditelj projekta ispred Bosne i Hercegovine.

Šta je to IASC PROGRAM DETEKCIJE ASTEROIDA?

Asteroidi spadaju u mala nebeska tijela koja se nalaze u Sunčevom sistemu. Najveći broj asteroida nalazi se u Pojasu asteroida (između Marsa i Jupitera). Naravno, određen broj asteroida može doći i do Zemlje. Upravo to je opasnost za nas u slučaju udara. Tako da je veoma važno da obilježimo što veći broj asteroida. Osim toga, proučavajući asteroide možemo dosta toga saznati o ranim fazama formiranja planeta. Tu upravo nastupaju građani naučnici.

Kako to možemo detektovati asteroid?

 Jedan od načina je da pomoću teleskopa snimamo nebo iznad nas i pratimo pomijeranja. Druga opcija, koju mi u ovom slučaju radimo, jeste da softverski obrađujemo fotografije već prethodno uslikanih dijelova neba. Jedana od aktivnosti voditelja projekta je uključivanje srednjoškolaca u potragu za asteroidima, pa su i naši učenici dobili priliku prvo proći edukaciju, a zatim se priključiti potrazi za asteroidima.

Učenici Srednje zubotehničke škole u Sarajevu su  vrijedno su radili i pripiremali se kako bi učestvovali u tom veoma zanimljivom događaju.

Uz koordinatorice kampanje i članice AD Oriona, Helenu Biščević i Medinu Dugonjić, prošli su probnu kampanju u kojoj su radili niz zadataka kako bi izbrusili svoje vještine i zablistali u toku prve kampanje koja se održala u oktobru.

Kampanja je trajala mjesec dana u toku kojih su učesnici dobijali nizvoe setova slika koje su posmatrali pomoću programa Astrometrica i na osnovu toga slali izvještaje.

Nakon što se IASC-u pošalju izvještaje oni ih provjeravaju i vraćaju povratnu informaciju da li su to zaista asteroidi. Dosadašnje kampanje su se pokazale veoma uspješnim sa oko 90% prihvaćenih prvobitno prijavljenih asteroida. Također, bitno je naglasiti i da je sam projekat podržala NASA!

Cilj kampanje je otkriti nove ali i potvrditi ili odbaciti već prijavljene asteroide. Prema zadnjim informacijama koje smo dobili iz IASC-a kampanja je prošla veoma uspješno i već imamo određen broj asteroida koji su otkriveni upravo iz BiH. Svaki od tih asteroida učesnici će, na koncu, imati priliku imenovati.

Učenici naše škole igrali su značajnu ulogu u samoj obrati podataka i otkrićima.

U kampanji su učestvovali:

Timur Jukić

Amila Čelik

Amna Planja

Nejra Behlulović

Ovu prelijepu saradnju omogućila je i u velikome potpomogla profesorica Adela Subašić-Kopić, voditeljica sekcije Fizike i astronomije, a ujedno i predsjednica AD Orion.

Ovom prilikum se zahvaljujemo Astronomskom društvu Orion na ukazanoj prilici za učešće. 

Čestitamo našim učenicima kao i svim učesnicima i nadamo se još uspješnijim budućim BiH kampanjama!

Više o samom programu možete pogleati na: http://iasc.cosmosearch.org/