„Vršnjačko nasilje- NEMA ŠANSE“

„Vršnjačko nasilje- NEMA ŠANSE“

Nasilje među vršnjacima i mladima ostavlja negativne posljedice na razvoj ličnosti mlade osobe. Društvo u kojem živimo ima izuzetno visok prag tolerancije na nasilje, zato su posljedice nasilja u društvu opasnije za razvoj mlade osobe. Nasilje ostavlja posljedice na djecu koja trpe nasilje, ali i na djecu koja se ponašaju nasilno. Takođe, ostavlja posljedice i na djecu koja to nasilje posmatraju, jer mogu da se naviknu na nasilje, da im ono postane normalno i da se i sami nađu u situaciji da ga trpe ili da nasiljem rješavaju svoje probleme.

U okviru projekta ,,Vršnjačko nasilje -NEMA ŠANSE ,,Udruženje CROA” je  održalo  radionicu za učenike prvog i drugog razreda naše škole.

Edukativna radionica za učenike imala je za cilj da mijenjaju njihove stavove i smanjuju toleranciju u odnosu na nasilje, njegovanje pozitivne atmosfere u učionici i reagovanje na kršenje jasnih granica, koje zajedno postavljaju nastavnici/nastavnice i učenici.

Radionica je bila usmjerena na iskustveno učenje tokom kojih učesnici uvježbavaju primjenu stečenih znanja i tehnika kroz interakciju i konkretne primjere situacija vršnjačkog nasilja i mogućih odgovora na njih.

Nadamo se da će sve ove aktivnosti doprinijeti stvaranju sigurnog školskog okruženja i pozitvine školske klime i time škole kao sigurnog mjesta za svakog našeg učenika.