„Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE“

„Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE“

Vršnjačko nasilje je vjerovatno jedan od najvećih izazova sa kojima se prosvjetni radnici i obrazovne ustanove susreću. 

„Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE”, projekat Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA) iz Sarajeva, usmjeren je na povećanje stepena sigurnosti djece u odgojno-obrazovnim institucijama u školama i to kroz podizanje svijesti i ohrabrivanje djece, prosvjetno-pedagoškog kadra i roditelja kako bi prepoznali vršnjačko nasilje i oslobodili dijete osjećaja straha od moguće odmazde nasilnika ako prijave nasilje.

Pedagogica naše škole, Amela Tanović-Sinanović, 8.10.2019.god., prisustvovala je radnom sastanku na kojem se doogovaralo o planiranim aktivnostima koje će se provesti u okviru projekta. Prva aktivnost je jačanje kompetencija roditelja u borbi protiv vršnjačkog nasilja, na način da će se održati edukativna radionica za roditelje članova Vijeća roditelja.

Zadovoljstvo nam je biti dio ovog projekta, jer škole zajedno sa roditeljima, se isključivo prevencijom mogu boriti protiv ovog problema.